voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als aanbieder (Marina Hutflies) sluit op de website www.hobby-crafts24.eu. Tenzij anders overeengekomen, wordt het opnemen van een van uw eigen door u gebruikte voorwaarden tegengesproken.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële noch aan zijn onafhankelijke beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband dat, tijdens het aangaan van een juridische transactie, zijn onafhankelijke professionele of commerciële activiteit uitoefent.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Het voorwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Al met het instellen van het betreffende product op onze website, maken wij u een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten voor de voorwaarden die in de objectbeschrijving zijn gespecificeerd.

(3) Het contract wordt als volgt afgesloten via het online winkelwagentje:
De goederen bestemd voor verkoop worden opgeslagen in de "winkelwagen". Via de bijbehorende knop in de navigatiebalk kunt u het "winkelmandje" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het openen van de "Kassier" -pagina en het invoeren van de persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendvoorwaarden, worden alle bestelgegevens getoond op de overzichtspagina van de bestelling.
Voor zover u een direct betalingssysteem gebruikt (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Betalingen, Achteraf betalen, Sofort) als betaalmethode, wordt u doorverwezen naar de pagina met het bestellingsoverzicht in onze online winkel of wordt u eerst doorverwezen naar de internetsite van de aanbieder van het directe betalingssysteem doorgestuurd.
Als het doorsturen naar het respectieve directe betalingssysteem plaatsvindt, maakt u daar de juiste selectie of invoer van uw gegevens. Ten slotte wordt u teruggeleid naar onze online winkel op de pagina met het orderoverzicht.
Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om alle informatie hier opnieuw te bekijken, te wijzigen (ook via de functie "terug" van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door de bestelling via de knop "kopen" in te dienen, verklaart u juridisch bindend dat het aanbod is aanvaard, waardoor het contract tot stand komt.

(4) Uw vragen voor het opstellen van een aanbieding zijn niet bindend voor u. We zullen u een bindend aanbod schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) doen, dat u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons opgeeft correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en in het bijzonder dat geen SPAM-filters dit voorkomen.

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1) Betaling per factuur via Klarna Duitsland
In samenwerking met Klarna ( http://www.klarna.com /) bieden wij u de factuuraankoop als betalingsoptie aan. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. De factuur wordt afgegeven bij verzending van de goederen en verzonden per e-mail of samen met de goederen. De betaling wordt gedaan aan Klarna. Let op: Klarna Invoice is alleen beschikbaar voor consumenten. De volledige voorwaarden en bepalingen voor de factuur zijn hier te vinden ( https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms//de_de/invoice?fee=0,00 ).

Privacy Policy
Klarna onderzoekt en evalueert uw gegevens en onderhoudt een legitiem belang en zorgt voor gegevensuitwisseling met andere bedrijven en kredietinformatiebureaus. Uw persoonlijke gegevens zullen in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde
Privacybeleid ( http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_en/privacy ) en zoals vermeld in het Privacybeleid van Klarna.

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als het om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie gaat.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten bestaan.

(2) Als consument wordt u verzocht om het artikel onmiddellijk bij aflevering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en schade tijdens het transport en om ons en de expediteur zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

§ 6 Rechtskeuze

(1) Duitse wetgeving is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover hierdoor de bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument (gunstig beginsel) niet wordt geschrapt.

(2) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
II Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Marina hatflies
Ernst-Ludwig-Kirchner-Strasse 9
67227 Frankenthal
Duitsland
Telefoon: 062338692333
E-Mail: [email protected]


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr .

2. Informatie over de sluiting van het contract

De technische stappen om het contract te sluiten, de sluiting van het contract zelf en de correctieopties worden gemaakt in overeenstemming met de voorschriften "Sluiting van het contract" van onze algemene voorwaarden (deel I.).

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1. Contracttaal is Duits.

3.2. De volledige contracttekst wordt niet door ons opgeslagen. Voordat de bestelling via het online winkelwagentje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Zodra de bestelling door ons is ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden per e-mail naar u verzonden.

3.3. In het geval van offerteaanvragen buiten het online winkelwagentje systeem, ontvangt u alle contractgegevens in de vorm van een bindende aanbieding in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Gedragscodes

4.1. We hebben voldaan aan de kwaliteitscriteria voor kopers van Händlerbund Management AG en als gevolg daarvan de gedragscode voor e-commerce Europe Trustmark, beschikbaar op: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf ( https: //www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf ) en https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/ ( https://www.ecommercetrustmark.eu/ de gedragscode / )

5. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van het product en / of de dienst zijn te vinden in de betreffende aanbieding.

6. Prijzen en betalingsmethoden

6.1. De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totale prijzen, inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De resulterende verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een op de juiste wijze aangewezen knop op onze website of in de betreffende aanbieding. Ze worden tijdens het bestelproces apart weergegeven en moeten bovendien door u worden betaald, tenzij de gratis verzending is beloofd.

6.3. Als de levering aan landen buiten de Europese Unie extra kosten met zich mee kan brengen, zoals douanerechten, belastingen of geldtransferkosten (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die voor uw rekening zijn. U moet ook de kosten voor het overmaken van het geld dragen in gevallen waarin de levering aan een EU-lidstaat is gedaan, maar de betaling is gestart buiten de Europese Unie.

6.4. De beschikbare betaalmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.5. Tenzij anders vermeld in de individuele betaalmethoden, zijn de betalingsrechten van het contract onmiddellijk betaalbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leverdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2. Voor zover u een consument bent, is het bij wet geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de goederen die tijdens de verzending worden verkocht, alleen aan u wordt overgedragen bij overdracht van de goederen, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit is niet van toepassing als u zelfstandig een transportbedrijf hebt aangesteld dat niet is aangewezen door de ondernemer of een andere persoon die is aangewezen om de zending uit te voeren.

7.3 Geen retourzending op afgeprijsde goederen!

8. Juridisch recht van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor defecten wordt beheerst door de "Garantievoorwaarden" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze AV en klantinformatie zijn gecreëerd door de advocaten gespecialiseerd in IT-wetgeving van de dealerorganisatie en worden permanent gecontroleerd op naleving van de wet. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Verdere informatie is te vinden op: https://www.haendlerbund.de/agb-service ( https://www.haendlerbund.de/agb-service ).

laatste update: 23.10.2018

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »