annulering

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling doet voor doeleinden die niet primair kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.)

annulering

het terugtrekken
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen.
De intrekkingsperiode is veertien dagen vanaf de dag

- wanneer u of een door u genoemde derde, met uitzondering van de vervoerder, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u één of meerdere goederen onder één enkele bestelling hebt besteld en deze op uniforme wijze worden of worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u meerdere goederen in een enkele bestelling hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- wanneer u of een derde partij die door u, niet de vervoerder, genoemd is, de laatste gedeeltelijke zending of stuk in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u een product hebt besteld dat in meerdere zendingen of stukken is afgeleverd;

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u (Marina Hutflies, Ernst-Ludwig-Kirchner-Strasse 9, 67227 Frankenthal, (0049) 06233 8692333, [email protected] ) dit doen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een per post verzonden brief) , Fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract op te zeggen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Uitsluitings- of uitdovingsredenen

Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of verstrekking door de consument gezaghebbend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementscontracten.

Het recht op intrekking vervalt vroeg in contracten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, als hun zegel na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen, indien deze door hun aard onafscheidbaar vermengd zijn met andere goederen na levering;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na levering is verwijderd.

Model herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en verzendt u het terug.)

- naar Marina Hutflies, Ernst-Ludwig-Kirchner-Strasse 9, 67227 Frankenthal ,:

- Ik / wij (*) herroep (en) het contract dat door mij / ons is gesloten (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) /
het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- naam van de consument (en)
- adres van de consument (en)
- Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)
- datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »