Betingelser

Standard forretningsbetingelser og kundeoplysninger

I. Standard forretningsbetingelser

§ 1 Grundbestemmelser

(1) Følgende forretningsbetingelser gælder for alle kontrakter, som du konkluderer med os som leverandør (Marina Hutflies) via www.hobby-crafts24.eu hjemmesiden. Medmindre andet er aftalt, udelukkes inkluderingen, hvis det er nødvendigt, af dine egne forhold.

(2) En »forbruger« i henhold til følgende bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion, der i overvældende grad ikke kan tilskrives enten hans kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige aktiviteter. Udtrykket "forretningsmand" refererer til enhver fysisk person, juridisk person eller juridisk ansvarligt partnerskab, der konkluderer en retlig transaktion i kraft af hans / hendes uafhængige faglige eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Konklusion af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af produkter.

(2) Vores tilbud på hjemmesiden er ikke bindende og er ikke bindende tilbud om at indgå en kontrakt.

(3) Du kan bruge online-indkøbskurvsystemet til at afgive et bindende købsbud (rækkefølge).
Her gemmes varerne til køb i 'Indkøbskurv'. Du kan bruge den respektive knap i navigationslinjen til at kalde op på "indkøbskurven" og foretage ændringer til enhver tid. Når siden 'Check-out' er blevet opkaldt, og de respektive personoplysninger og betalings- og forsendelsesbetingelser er indtastet, vises alle bestillingsdata igen på ordreoversigtssiden. Før ordren er sendt, kan du kontrollere alle data igen, ændre den (som også kan ske via internetbrowsers 'tilbage' -funktion) eller annullere købstransaktionen.
Når ordren er placeret ved hjælp af "køb" knappen, anses du for at have lavet et bindende tilbud til os.
(4) Godkendelse af tilbuddet (og dermed kontraktens indgåelse) finder sted umiddelbart efter ordrebekræftelsen via en skriftlig bekræftelse (f.eks. E-mail), hvor du modtager bekræftelse (ordrebekræftelse) vedrørende udførelse af ordren eller levering af de pågældende produkter.
Hvis du ikke har modtaget nogen tilsvarende besked inden for denne frist, anses du ikke længere for at være bundet til din ordre. Under sådanne omstændigheder genoprettes alle tjenester, der allerede er leveret, uden unødig forsinkelse.

(5) Du er ikke bundet af dine henvendelser vedrørende oprettelsen af ​​et tilbud, der er overført til os. Vi leverer et tekstligt og bindende tilbud (f.eks. Via e-mail), som du kan acceptere inden for en periode på 5 dage.

(6) Gennemførelsen af ​​ordren og afsendelsen af ​​alle de detaljer, der kræves ved indgåelsen af ​​kontrakten, foregår via e-mail, delvist automatiseret. Derfor skal du sikre dig, at den e-mail-adresse, du har deponeret hos os, er den rigtige, og at kvitteringen for de respektive e-mails er garanteret. Du skal især sikre, at de respektive e-mails ikke blokeres af et SPAM-filter.

§ 3 Særlige aftaler relateret til de udbudte betalingsmetoder

§ 4 Ret til bevarelse, forbehold af ejendomsrettigheder

(1) Du kan kun udøve en ret til tilbageholdelse, hvis den pågældende situation indebærer krav, der følger af samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

§ 5 garanti

(1) De lovbestemte garantierettigheder er gældende.

(2) Som forbruger skal du straks kontrollere produktet for fuldstændighed, synlige mangler og transportskader, så snart den er leveret, og omgående meddele dine klager og rederiet skriftligt. Selvom du ikke overholder denne anmodning, har den ingen virkning på dine juridiske garantikrav.

§ 6 Valg af lov

(1) tysk lov finder anvendelse Dette valg af lov gælder kun for kunder, hvis det ikke medfører tilbagekaldelse af den beskyttelse, der er garanteret af de lovbestemte bestemmelser i loven i det land, hvor den respektive kundes sædvanlige bopæl er beliggende (princippet om fordel for tvivl ).

(2) Bestemmelserne i FN-konventionen om kontrakter om international handel med varer er udtrykkeligt uanvendelige.

_______________________________________________________________________________________


II. Kunde information

1. Sælgerens identitet

Marina Hutflies
Ernst-Ludwig-Kirchner-Strasse 9
67227 Frankenthal
Tyskland
Telefon: 062338692333
E-mail: hobby-crafts@web.de


Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen udgør en platform for udenretslig bilæggelse af tvister (ODR-platformen), som kan ses på https://ec.europa.eu/odr .

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin i forbindelse med indgåelse af kontrakten, selve kontraktens konklusion og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med reglerne "indgåelse af kontrakten" i vores standard forretningsbetingelser (del I.).

3. Kontraktssprog, gemmer kontraktens tekst

3.1 Kontraktssprog skal være engelsk.

3.2 Den komplette tekst af kontrakten er ikke gemt hos os. Før ordren sendes, kan kontraktdataene udskrives eller elektronisk gemmes via webshopens printfunktion via online-indkøbsvognen. Når bestillingen er modtaget af os, sendes ordreoplysningerne, de juridisk bemyndigede detaljer vedrørende fjernsalgskontrakter og standard forretningsbetingelser til dig via e-mail.

3.3 Du vil blive sendt alle kontraktlige oplysninger inden for rammerne af et bindende tilbud i skriftlig form, f.eks. Via e-mail til tilbudsanmodninger uden for online-indkøbskurv-systemet, som kan udskrives eller gemmes elektronisk på en sikker måde.

4. Vigtigste egenskaber ved produktet eller tjenesten

Nøglefunktionerne for varerne og / eller tjenesterne findes i det respektive citat.

5. Priser og betalingsordninger

5.1 De priser, der er nævnt i de respektive tilbud, repræsenterer de samlede priser, ligesom fragtomkostningerne. De omfatter alle priskomponenterne, herunder alle de hermed forbundne skatter.

5.2 De afsendelsesomkostninger, der opstår, er ikke medtaget i købsprisen. De kan ses ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller i det respektive citat, vises separat i løbet af ordre transaktionen og skal desuden bæres af dig, såfremt gratis levering ikke er bekræftet.

5.3 Hvis levering sker til lande uden for EU, kan vi medføre urimelige ekstraomkostninger, såsom afgifter, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (overførsels- eller udenlandsk gebyrer, der opkræves af bankerne), som du skal bære. Du skal også bære omkostningerne i forbindelse med pengeoverførsler i tilfælde, hvor leveringen sker til en EU-medlemsstat, men betalingen indledes uden for EU. 5.4 De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, vises ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller er beskrevet i det respektive citat.

5.5 Medmindre andet er angivet for de respektive betalingsmåder, betales betalingsanmodninger som følge af kontrakten, der er indgået, straks.

6. Leveringsbetingelser

6.1 Leveringsbetingelser, leveringsdato og eksisterende leveringsrestriktioner kan eventuelt findes ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller i det respektive citat.

6.2 Hvis du er forbruger, er følgende lovbestemt reguleret: Risikoen for, at det solgte varen bliver ødelagt eller ødelagt under forsendelsen, overgår kun til dig, når den pågældende vare leveres, uanset om forsendelsesoperationen er forsikret eller ej. Denne betingelse gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportselskab, som ikke er angivet af os eller en person, der ellers er blevet udpeget til at udføre fragtoperationen.

7. Lovbestemt garanti

Ansvar for mangler er underlagt "Garantibestemmelserne" i vores Generelle forretningsbetingelser (Del I).

Disse SBT'er og kundeoplysninger blev oprettet af advokater med speciale i it-lov, der arbejder for Händlerbundet, og kontrolleres løbende for lovlig overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer retssikkerheden af ​​teksterne og påtager sig ansvar i tilfælde af advarsler udstedt. Nærmere oplysninger findes på følgende websted: https://www.haendlerbund.de/agb-service .

sidste opdatering: 07.12.2017

Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du brugen af ​​cookies til at hjælpe os med at gøre denne hjemmeside bedre. Skjul denne meddelelse Mere om cookies »