Vintage, Nostalgia und Shabby Shic - A4 knipvel - Romantic Picture

A4 knipvel - Romantic Picture No.35, 170g