Objekten zum Dekorieren / objects for decorating - 1 styrofoam form bjørn med bånd, 20 cm

1 styrofoam form bjørn med bånd, 20 cm