Marianne Design - Klare stempler, søde Kitty

Marianne Design, Clear stamps, søde Kitty, 14 forsøgspersoner