BILDER / PICTURES: Studio Light, Staf Wesenbeek, Willem Haenraets - A4-ark, Santa Claus

nostalgiske numre fra 1-24 og 3 billeder